Hello, teollisuuden sisätilapaikannus!
— hyvästit tarpeettomille ylitöille ja tehottomalle varastonhallinnalle

Teollisuuden sisätilapaikannus maksaa itsensä hetkessä takaisin

Sisätilapaikannuksen hyödyt teollisuuden tuotanto- ja varastotyössä näkyvät nopeasti sekä tehokkuudessa, turvallisuudessa että työtyytyväisyydessä. Ennen kaikkea ne näkyvät myös euroissa.

Sisätilapaikannus luo sekä säästöjä että uusia tulovirtoja

Huipputarkka sisätilapaikannus avaa teollisuuden tuotanto- ja varastotyöhön aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Prosessit selkeytyvät ja työnkulut nopeutuvat, kun minkä tahansa merkityn esineen sijaintia voidaan seurata reaaliajassa. Tämä näkyy nopeasti viivan alla sekä säästöinä että uusina tulovirtoina.

Sisätilapaikannus teollisuusympäristössä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien tarvittavien tavaroiden tai henkilöiden sijainti tiedetään täsmällisesti millä tahansa hetkellä. Paikallaan olevan kohteen paikannustarkkuus on kymmenen senttimetriä ja liikkuvaa kohdetta voidaan seurata viidenkymmenen senttimetrin tarkkuudella.

Automatisointi ja sijaintipäivitykset mahdollistavat materiaalien nopeamman kierron tuotannossa, paremman logistiikan ja varaston pullonkaulojen lähes täydellisen eliminoinnin. Sekä materiaalivirtoja että henkilötyötä voidaan hallinnoida täsmälliseen tietoon perustuen.

Sisätilapaikannuksen hyödyt pähkinänkuoressa:

  • Varastotyö ja lastausajat nopeutuvat dramaattisesti. Tilaukset saadaan lastattua ja toimitettua nopeammin ja siten niitä voidaan suorittaa entisessä ajassa moninkertaisesti enemmän. Vaikutus voi olla jopa kuusinkertainen aiempaan nähden.

  • Tuotannon työnkulku tehostuu ja pullonkaulat eliminoidaan, kun kaikkien materiaalien ja työvälineiden sijainti on reaaliaikaisesti nähtävillä.

  • Tehokkuus mahdollistaa tuotannon määrällisen lisäämisen samassa ajassa ilman tuotantotilojen kasvattamista.

  •   Täsmällisiin toimitusaikoihin pystyvä toimija saa etulyöntiaseman markkinoilla ja todennäköisesti myös paremmat toimitusmaksut. Neuvottelutilanteissa kilpailuetu on sillä, joka voi palvella asiakasta luotettavimmin – ja joka pystyy myös osoittamaan sen numeroin.

  • Sujuva tuotanto parantaa laitoksen turvallisuutta. Konkreettisena esimerkkinä tästä muun muassa trukkien törmäykset voidaan estää sisätilapaikannuksen avulla.


Teollisuuden sisätilapaikannus tarkoittaa hyvästejä tarpeettomille ylitöille

Sisätilapaikannuksen käyttöönoton myötä on voitu todentaa jopa yli kymmenen prosentin vähenemä ylityötuntien tarpeessa. Tämän kenties yllättävän seurauksen taustalta löytyy sijaintidatan tuoma parempi suunnittelutarkkuus kautta koko prosessin.

Reaaliaikaiset sijaintitiedot mahdollistavat työvuorojen optimaalisen suunnittelun siten, että paikalla on aina juuri oikea määrä henkilöstöä. Ylitöiden vähentyminen näkyy iloisina lukuina sekä työnantajan budjetissa että työntekijöiden työtyytyväisyyskyselyissä.

Iiwarin paikannusratkaisu skaalautuu moneen kokoon

Iiwarin sisätilapaikannus perustuu UWB- eli Ultra Wide Band -teknologiaan, joka hyödyntää paikannuksessa radiosignaaleja. Ratkaisu on paitsi huipputarkka myös kevytrakenteinen. Se skaalautuu helposti eri kokoisiin tiloihin ja tarpeisiin.

Koko palvelu koostuu vain kolmenlaisista komponenteista. Siksi käyttöönotto on merkittävästi kilpailijoita suoraviivaisempaa, eikä se vaadi tilojen muutostöitä tai mittavia asennusprojekteja. Merkittyjä kohteita voi olla yhden järjestelmän piirissä rajaton määrä.

Sisätilapaikannus maksaa itsensä takaisin jopa neljässä kuukaudessa

Iiwarin UWB-teknologia on investointi, jonka vaikutus viivan alla on helppo todentaa selkein numeroin. Sisätilapaikannuksen alkuinvestointi maksaa itsensä tyypillisesti takaisin jo noin neljässä kuukaudessa, kun paikannusjärjestelmän tuomat parannukset toiminnan tehokkuudessa alkavat näkyä. Voit siis laskea olevasi voiton puolella hyvin pian ensimmäisen kvartaalin jälkeen.

Järjestelmän käyttöönoton myötä syntyvät säästöt ovat vain osa sisätilapaikannuksen taloudellisista vaikutuksista. Säästöjen ohella paikannusjärjestelmä tuo mukanaan merkittävän potentiaalin kasvattaa tuotantomääriä ilman muita suoria muutoksia toimintaympäristössä. Harva investointi pystyy yhtä yksiselitteisesti samaan kuin Iiwari: sekä luomaan säästöjä että kasvattamaan tuotantoa yhdellä ja samalla toimenpiteellä.


Sisätilapaikannuksen edelläkävijän Iiwari Tracking Solutions Oy:n juuret ovat VTT:llä ja sen pitkällisessä UWB:n tutkimuksessa. Iiwari innovoi UWB-teknologiaan perustuvia kustannustehokkaita verkkoratkaisuja ja tuotteita yhä tarkempaan ja luotettavampaan sisätilapaikannukseen.

Ota yhteyttä »

Etsimme uusia sovelluskumppaneita, ota rohkeasti yhteyttä, jos voisimme tehdä yhteistyötä!

10 tapaa, joilla sisätilapaikannus voi mullistaa arki(työ)elämän