Sisätilapaikannus lisää turvallisuutta
Panostus sisätilapaikannukseen on panostus turvallisuuteen ja tuottavuuteen. Sisätilapaikannuksen avulla voidaan paitsi pelastaa ihmishenkiä myös vähentää riskitilanteita ja optimoida materiaalivirtoja teollisuudessa.

Turvallisemmat sisätilat paikannuksen avulla
Turvallisuuden varmistaminen sisätilapaikannuksen avulla on uusi merkittävä keino parantaa työskentelyolosuhteita. Vaaratilanteiden ennakoiminen ja välttäminen auttavat estämään työtapaturmia ja mahdollistavat töiden sujumisen halutulla tavalla. Hätätilanteissa nopeampi toiminta ja tilanteen hallinta tarkoittavat vähemmän uhreja. Paikannus auttaa myös pandemian torjunnassa, kun ihmisten liikkumisen reiteistä ja ajallisesta kestosta saadaan tietoa.

Katso video:

Safer premises and social distancing with indoor positioning »

Teollisuudessa ja kaivostoiminnassa paikannuksesta saadaan suuret hyödyt

Sisätilapaikannuksen edelläkävijä on suomalainen Iiwari Tracking Solutions. Chief Operating Officer Esa Viljamaa näkee sisätilapaikannuksen tuomat parannukset turvallisuuteen niin teollisuudessa, rakentamisessa, kaivostoiminnassa, hoivapalveluissa kuin massatapahtumissakin.

Tarkalle sisätilapaikannukselle on käyttöä kaivostoiminnassa, jossa olosuhteet ovat erityisen haastavat. Kaivoksissa pyritään minimoimaan henkilöstön määrä vaikeiden olosuhteiden ja turvallisuuden takia. Iiwarin ohjelmiston avulla nähdään reaaliaikaisesti niin ihmisten kuin koneidenkin liikkumisreitit ja -nopeudet. Onnettomuudet ja yhteentörmäykset voidaan estää hidastamalla ennalta autonomisten koneiden nopeutta.

Yksi tärkeä käyttökohde sisätilapaikannukselle löytyy Viljamaan mukaan raskaan teollisuuden huoltokatkoksista. Teollisuuslaitosten huoltaminen on iso ja vaativa toimenpide, jonka aikana prosessiteollisuudessa laitokseen voi tulla satoja alihankkijoita. Tässä tilanteessa tarkka sisätilapaikannus auttaa hallitsemaan ja ohjaamaan tilannetta niin, että oikeat henkilöt ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja välttävät riskitilanteita. Alihankkijat voidaan paikannuksen avulla opastaa perille turvallisinta reittiä ja näyttää, missä huoltotoimia tarvitaan. Käyttömahdollisuudet laajenevat entisestään, kun paikkatietoon yhdistetään muuta antureiden avulla saatavaa tietoa.

Parantunut turvallisuus lisää tehokkuutta niin pienessä kuin suuressakin mittakaavassa. Esimerkiksi hotellisiivoojan paikkatietoa seuraamalla nähdään, onko tietty huone siivottu ja voidaanko sinne jo sijoittaa uusi asiakas. Teollisuudessa työtapaturmilta välttyminen ja työturvallisuus ylipäätään on toimintaa ohjaava tekijä numero yksi, joka samalla toteutuessaan parantaa yrityksen imagoa.

Katso video:

Location matters in emergencies and in process optimization »

Hengenpelastus voi olla paikkatiedosta kiinni

Ihmisten ja esineiden tarkan sijainnin tietäminen on usein elintärkeää. Iiwari Trackin Solutionsin kehittämä pieni paikannuslaite voidaan sijoittaa esimerkiksi ison sairaalan hengityskoneisiin, jolloin hätätilanteessa vapaa kone löydetään nopeasti. Myös työssään mahdollisesti vaaratilanteisiin joutuva henkilö tuntee olonsa turvallisemmaksi kantaessaan mukanaan sijaintitiedolla varustettua hälytysnappia. Paikannuslaite auttaa myös kotihoidossa olevia tai hoitokodin asukkaita saamaan nopeasti apua.

Messuilla ja erilaisissa massatapahtumissa on tunnetusti vaikea pitää etäisyyttä. Sisätilapaikannuksen avulla voidaan seurata ihmisten määrää ja kulkureittejä ja ohjata ihmisvirtoja tungoksen välttämiseksi. Tavallisissa oloissa asiakaskokemus parantuu, kun ihmisiä pystytään jakamaan tasaisesti erilaisten palvelujen äärelle ja vältytään turhalta jonotukselta. 

Kriisitilanteissa paikannus auttaa ja nopeuttaa pelastustoimien organisoimista. Vaaran hetkellä alue saadaan tyhjennettyä tehokkaammin ohjaamalla ihmiset lähimpien hätäuloskäyntien luo. Avun saanti nopeutuu paikannuksen ohjatessa auttajat oikeaan paikkaan. Ajantasainen tieto pelastusvälineiden sijainnista esimerkiksi kauppakeskuksessa voi pelastaa henkiä hätätilanteessa. Lisäksi pelastushenkilöstö voidaan ohjata turvallisesti sinne missä tarve on. Esimerkiksi tulipalossa savusukeltajat voivat navigoida paikannusjärjestelmän avulla suoraan apua tarvitsevien luo huonossakin näkyvyydessä.

Kysymys kuuluukin, pitäisikö sisätilapaikannuksen jo olla kiinteä osa jokaisen massatapahtuman, suurten liiketilojen ja laitosten pelastussuunnitelmaa?

 

Laki valvoo paikkatietojen seuraamista

Monilla aloilla paikkatiedon jakaminen on oleellinen osa henkilöstön turvallisuutta ja sitä kautta myös työssä viihtymistä. Loukkaantumisriskien pieneneminen ja vaaratilanteiden välttäminen ovat sekä työntekijän että työnantajan etu.

Laajemmassa mittakaavassa, kuten massatapahtumissa tai kauppakeskuksissa, ihmisiä käsitellään paikannuksessa anonyymeinä sarjanumeroina, ei tunnistettavina yksilöinä. Lainsäädännöllisesti paikannustietojen seuraaminen on länsimaissa hyvin säädeltyä, kiitos EU:n tietosuoja-asetus GDPR:n. Se varmistaa, mitä tietoa palveluntarjoajat voivat yksilöstä tallentaa, ja käyttäjällä on aina oikeus pyytää palveluntarjoajaa poistamaan omat tietonsa.  

 

Uudet paikkatietosovellukset lisäävät turvallisuutta

Iiwarin kehittämä maailman tarkin sisätilapaikannusjärjestelmä on asiakkaidensa sovellusten välityksellä muuttamassa monen alan toimintoja entistä sujuvammaksi ja turvallisemmaksi yksi tai tuhat paikkatietoa kerrallaan. 

Stay tuned ja ole rohkeasti yhteydessä, jos voimme auttaa! 

Ota yhteyttä »

 

Esa Viljamaa, COO

[email protected]

+358 400 911 201

 

Ville Kolehmainen, CEO

[email protected]

+358 50 352 6458

A new way to increase average shopping basket size
Accurate indoor positioning can significantly increase a customer's average basket size. Positioning also streamlines store operations and halves the time spent collecting online orders.