en
  • Varaa demo

Totea itse paikannuksen tarkkuus – varaa ilmainen 30 min esittely

Demoamme Iiwari Dashboardin avulla kuinka tarkasti Iiwari-paikannusjärjestelmä toimii.

On myös mahdollista ostaa Iiwari Starter Kit omaan testaukseen, jotta paikannuksella kerätyn historiatiedon hyödyt voidaan todentaa visuaalisesti.

Varaa aika esittelyllesi tästä »

Kiitos esittelyn varaamisesta!

Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Takaisin verkkosivulle

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä kaikessa, mikä liittyy yritykseemme tai palveluihimme. Etsimme uusia sovelluskumppaneita, ota rohkeasti yhteyttä, jos voisimme tehdä yhteistyötä! 

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Voit myös varata ajan keskustelulle suoraan tästä »

Yleisissä tiedusteluissa ota yhteyttä info@iiwari.com

Järjestelmän tukeen liittyvät pyynnöt:

Osoite

Kidekuja 2
88610 Vuokatti
Finland

Kartta

Puhelin
+358 50 352 6458

Kiitos yhteydenotosta!

Takaisin verkkosivulle

Sisätilapaikannus lisää turvallisuutta

By Kaarina Päivinen

Fire fighter positioning system

Panostus sisätilapaikannukseen on panostus turvallisuuteen ja tuottavuuteen. Sisätilapaikannuksen avulla voidaan paitsi pelastaa ihmishenkiä myös vähentää riskitilanteita ja optimoida materiaalivirtoja teollisuudessa.

Turvallisemmat sisätilat paikannuksen avulla

Turvallisuuden varmistaminen sisätilapaikannuksen avulla on uusi merkittävä keino parantaa työskentelyolosuhteita. Vaaratilanteiden ennakoiminen ja välttäminen auttavat estämään työtapaturmia ja mahdollistavat töiden sujumisen halutulla tavalla. Hätätilanteissa nopeampi toiminta ja tilanteen hallinta tarkoittavat vähemmän uhreja. Paikannus auttaa myös pandemian torjunnassa, kun ihmisten liikkumisen reiteistä ja ajallisesta kestosta saadaan tietoa.

Katso video:

Safer premises and social distancing with indoor positioning »

Teollisuudessa ja kaivostoiminnassa paikannuksesta saadaan suuret hyödyt

Sisätilapaikannuksen edelläkävijä on suomalainen Iiwari Tracking Solutions. Chief Operating Officer Esa Viljamaa näkee sisätilapaikannuksen tuomat parannukset turvallisuuteen niin teollisuudessa, rakentamisessa, kaivostoiminnassa, hoivapalveluissa kuin massatapahtumissakin.

“Tarkalle sisätilapaikannukselle on käyttöä kaivostoiminnassa, jossa olosuhteet ovat erityisen haastavat. Kaivoksissa pyritään minimoimaan henkilöstön määrä vaikeiden olosuhteiden ja turvallisuuden takia. Iiwarin ohjelmiston avulla nähdään reaaliaikaisesti niin ihmisten kuin koneidenkin liikkumisreitit ja -nopeudet. Onnettomuudet ja yhteentörmäykset voidaan estää hidastamalla ennalta autonomisten koneiden nopeutta.”

Yksi tärkeä käyttökohde sisätilapaikannukselle löytyy Viljamaan mukaan raskaan teollisuuden huoltokatkoksista. Teollisuuslaitosten huoltaminen on iso ja vaativa toimenpide, jonka aikana prosessiteollisuudessa laitokseen voi tulla satoja alihankkijoita. Tässä tilanteessa tarkka sisätilapaikannus auttaa hallitsemaan ja ohjaamaan tilannetta niin, että oikeat henkilöt ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja välttävät riskitilanteita. Alihankkijat voidaan paikannuksen avulla opastaa perille turvallisinta reittiä ja näyttää, missä huoltotoimia tarvitaan. Käyttömahdollisuudet laajenevat entisestään, kun paikkatietoon yhdistetään muuta antureiden avulla saatavaa tietoa.

Parantunut turvallisuus lisää tehokkuutta niin pienessä kuin suuressakin mittakaavassa. Esimerkiksi hotellisiivoojan paikkatietoa seuraamalla nähdään, onko tietty huone siivottu ja voidaanko sinne jo sijoittaa uusi asiakas. Teollisuudessa työtapaturmilta välttyminen ja työturvallisuus ylipäätään on toimintaa ohjaava tekijä numero yksi, joka samalla toteutuessaan parantaa yrityksen imagoa.

Katso video:

Location matters in emergencies and in process optimization »

Hengenpelastus voi olla paikkatiedosta kiinni

Ihmisten ja esineiden tarkan sijainnin tietäminen on usein elintärkeää. Iiwari Trackin Solutionsin kehittämä pieni paikannuslaite voidaan sijoittaa esimerkiksi ison sairaalan hengityskoneisiin, jolloin hätätilanteessa vapaa kone löydetään nopeasti. Myös työssään mahdollisesti vaaratilanteisiin joutuva henkilö tuntee olonsa turvallisemmaksi kantaessaan mukanaan sijaintitiedolla varustettua hälytysnappia. Paikannuslaite auttaa myös kotihoidossa olevia tai hoitokodin asukkaita saamaan nopeasti apua.

Messuilla ja erilaisissa massatapahtumissa on tunnetusti vaikea pitää etäisyyttä. Sisätilapaikannuksen avulla voidaan seurata ihmisten määrää ja kulkureittejä ja ohjata ihmisvirtoja tungoksen välttämiseksi. Tavallisissa oloissa asiakaskokemus parantuu, kun ihmisiä pystytään jakamaan tasaisesti erilaisten palvelujen äärelle ja vältytään turhalta jonotukselta.

Kriisitilanteissa paikannus auttaa ja nopeuttaa pelastustoimien organisoimista. Vaaran hetkellä alue saadaan tyhjennettyä tehokkaammin ohjaamalla ihmiset lähimpien hätäuloskäyntien luo. Avun saanti nopeutuu paikannuksen ohjatessa auttajat oikeaan paikkaan. Ajantasainen tieto pelastusvälineiden sijainnista esimerkiksi kauppakeskuksessa voi pelastaa henkiä hätätilanteessa. Lisäksi pelastushenkilöstö voidaan ohjata turvallisesti sinne missä tarve on. Esimerkiksi tulipalossa savusukeltajat voivat navigoida paikannusjärjestelmän avulla suoraan apua tarvitsevien luo huonossakin näkyvyydessä.

Kysymys kuuluukin, pitäisikö sisätilapaikannuksen jo olla kiinteä osa jokaisen massatapahtuman, suurten liiketilojen ja laitosten pelastussuunnitelmaa?

Laki valvoo paikkatietojen seuraamista

Monilla aloilla paikkatiedon jakaminen on oleellinen osa henkilöstön turvallisuutta ja sitä kautta myös työssä viihtymistä. Loukkaantumisriskien pieneneminen ja vaaratilanteiden välttäminen ovat sekä työntekijän että työnantajan etu.

Laajemmassa mittakaavassa, kuten massatapahtumissa tai kauppakeskuksissa, ihmisiä käsitellään paikannuksessa anonyymeinä sarjanumeroina, ei tunnistettavina yksilöinä. Lainsäädännöllisesti paikannustietojen seuraaminen on länsimaissa hyvin säädeltyä, kiitos EU:n tietosuoja-asetus GDPR:n. Se varmistaa, mitä tietoa palveluntarjoajat voivat yksilöstä tallentaa, ja käyttäjällä on aina oikeus pyytää palveluntarjoajaa poistamaan omat tietonsa.

 

Uudet paikkatietosovellukset lisäävät turvallisuutta

Iiwarin kehittämä maailman tarkin sisätilapaikannusjärjestelmä on asiakkaidensa sovellusten välityksellä muuttamassa monen alan toimintoja entistä sujuvammaksi ja turvallisemmaksi yksi tai tuhat paikkatietoa kerrallaan.

 

Autamme sinua ymmärtämään, mihin sijaintia käytetään ja miten se voisi parantaa toimitilaasi ja prosessejasi.

Tarjoamme sisätilapaikannukseen tutustumista ilmaisesta esittelystä aina perusteelliseen asiantuntija-arvioon paikannuksen sopivuudesta juuri sinun yrityksellesi.

  1. Tutustu analytiikan mahdollisuuksiin – varaa ilmainen konsultointipalaveri
  2. Totea itse paikannuksen tarkkuus – Varaa ilmainen 20 minuutin esittely.
  3. Testaa paikannusjärjestelmän toimivuutta Iiwari Development Kitin avulla.
  4. Opi asiantuntijoiltamme, kuinka voit parantaa tehokkuutta sijaintitietojen avulla.
Kaarina Päivinen

Kaarina Päivinen, Markkinointipäällikkö

Laajapohjainen markkinoinnin ammattilainen, joka innostuu yrityksen strategisesta kehityksestä; miten meidän pitäisi toimia menestyäksemme?

Intohimoinen Brand Guard ja kommunikoinnin sydän, joka ymmärtää yrityksen pulssin.

Lisää mielenkiintoista luettavaa

Terveydenhoito

Tavaroiden ja laitteiden paikkatieto helposti

By Kaarina Päivinen - kesä 6 24

Terveydenhoito

Luotettava ja tehokas hoitajakutsujärjestelmä

By Kaarina Päivinen - touko 16 24

Kaupan ala

Iiwari Store Manager – Miten vähennetään hävikkiä?

By Kaarina Päivinen - maalis 1 24