en
  • Varaa demo

Totea itse paikannuksen tarkkuus – varaa ilmainen 30 min esittely

Demoamme Iiwari Dashboardin avulla kuinka tarkasti Iiwari-paikannusjärjestelmä toimii.

On myös mahdollista ostaa Iiwari Starter Kit omaan testaukseen, jotta paikannuksella kerätyn historiatiedon hyödyt voidaan todentaa visuaalisesti.

Varaa aika esittelyllesi tästä »

Kiitos esittelyn varaamisesta!

Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Takaisin verkkosivulle

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä kaikessa, mikä liittyy yritykseemme tai palveluihimme. Etsimme uusia sovelluskumppaneita, ota rohkeasti yhteyttä, jos voisimme tehdä yhteistyötä! 

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Voit myös varata ajan keskustelulle suoraan tästä »

Yleisissä tiedusteluissa ota yhteyttä info@iiwari.com

Järjestelmän tukeen liittyvät pyynnöt:

Osoite

Kidekuja 2
88610 Vuokatti
Finland

Kartta

Puhelin
+358 50 352 6458

Kiitos yhteydenotosta!

Takaisin verkkosivulle

Tehtaiden toiminnan tehostaminen sisätilapaikannuksella

By Kaarina Päivinen

Toiminnan tehostaminen. Operational excellence

Nykypäivän nopeatempoisessa teollisuusmaailmassa toiminnan tehostaminen on elintärkeää tehtaiden kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Yksi tekniikka, joka tekee merkittävän vaikutuksen tällä alalla, on sisätilapaikannus. Tarjoamalla tarkkaa reaaliaikaista tietoa laitteista, henkilöistä ja prosesseista tehdasalueella, sisätilapaikannusjärjestelmät, kuten reaaliaikainen sijaintijärjestelmä (RTLS) ja ultra-laajakaista (UWB) -teknologia, muuttavat tapaa, jolla tehtaat toimivat. Tässä blogikirjoituksessa tutkimme sisätilapaikannuksen tärkeyttä tehtaiden operaatioiden huippuosaamiselle ja korostamme sen erilaisia etuja.

Toiminnan tehostaminen sisätilapaikannuksen avulla:

Indoor positioning for Operational excellence

1. Tavaroiden/laitteiden seuranta ja hallinta: Sisätilapaikannus mahdollistaa tarkat ja reaaliaikaiset laitteiden, työkalujen ja materiaalien, seurannan. Optimoimalla varastonhallintaa, vähentämällä tappioita tai varkauksia ja parantamalla laitteiden käyttöä, tehtaat voivat minimoida seisokkeja, parantaa tuottavuutta ja virtaviivaistaa kunnossapitoprosesseja.

2. Työnkulun optimointi: Sisätilapaikannus tarjoaa arvokasta tietoa tavaroiden ja henkilöstön liikkeistä, mikä mahdollistaa tehtaiden työnkulun analysoinnin ja optimoinnin. Reaaliaikaisesti havaitsemalla ja korjaamalla pullonkauloja ja tehottomia työtapoja tehtaat voivat parantaa prosessivirtaa, lyhentää läpimenoaikoja ja lisätä yleistä toiminnallista tehokkuutta.

 

Indoor Positioning for operational excellence and safety

 

3. Turvallisuus: Sisätilapaikannus parantaa työntekijöiden turvallisuutta seuraamalla heidän sijaintiaan ja havaitsemalla mahdolliset vaarat. Se mahdollistaa nopeat reagointi- ja evakuointitoimenpiteet hätätilanteissa, varmistaen työntekijöiden hyvinvoinnin. Lisäksi se auttaa estämään luvattoman pääsyn herkille alueille, varmistaen turvallisuusprotokollien noudattamisen ja parantaen kokonaisvaltaista turvallisuutta tehtaalla.

4. Laadunvalvonta ja jäljitettävyys: Sisätilapaikannus mahdollistaa tuotteiden tai komponenttien reaaliaikaisen seurannan koko valmistusprosessin ajan, helpottaen laadunvalvontaa ja jäljitettävyyttä. Ongelmien nopealla ratkaisemisella, virheiden minimoinnilla ja tuotteen jäljitettävyyden parantamisella tehtaat voivat täyttää tiukat sääntelyvaatimukset ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

5. Energian ja resurssien hallinta: Sisätilapaikannus edistää energian säästöä ja resurssien optimointia seuraamalla laitteiden, koneiden ja materiaalien käyttöä ja liikettä. Tämä tieto auttaa tunnistamaan energiaavievät prosessit, optimoimaan laitteiden käyttöä ja toteuttamaan tehokkaita resurssien jakamisstrategioita, mikä vähentää lopulta energiankulutusta ja jätteiden tuotantoa.

6. Reaaliaikainen analytiikka ja päätöksenteko: Keräämällä ja analysoimalla reaaliaikaista tietoa sisätilapaikannusjärjestelmistä tehtaat saavat arvokkaita oivalluksia datalähtöiseen päätöksentekoon. Johtajat voivat seurata keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, seurata edistymistä ja tunnistaa malleja tai trendejä, mikä mahdollistaa perusteltujen päätösten tekemisen, toimintojen optimoinnin ja jatkuvan parantamisen strategioiden toteuttamisen.

 

Sisätilapaikannuksen edut yrityksille:

1. Tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen: Sisätilapaikannusjärjestelmät poistavat ajanhukan, joka syntyy laitteiden etsimisestä, vähentävät tarpeetonta kävelyä ja parantavat kokonaistehokkuutta. Prosessien virtaviivaistamisen, kokoonpanotoimintojen synkronoinnin ja varastonhallinnan automatisoinnin avulla tehtaat voivat saavuttaa korkeampia tuottavuustasoja.

2. Parannettu turvallisuus: Henkilöstön ja laitteiden reaaliaikainen seuranta varmistaa työntekijöiden turvallisuuden, mahdollistaa nopean hätätilanteisiin reagoinnin ja estää luvattoman pääsyn kriittisille alueille. Tämä edistää turvallisempaa työympäristöä, vähentää tapaturmia ja minimoi turvallisuusriskejä.

Operational excellence: bay utilisation rate

3. Tehokkuuden parantaminen: Sisätilapaikannusteknologia vähentää liikkeeseen ja tavaroiden etsimiseen liittyvää hukkaa. Tehokas resurssien ja laitteiden seuranta, virtaviivaistettu varastonhallinta ja optimoidut työnkulut minimoivat tarpeetonta liikkumista ja parantavat resurssien käyttöä, mikä johtaa kustannussäästöihin ja tehokkuuden kasvuun.

4. Päätöksenteon parantaminen: Sisätilapaikannusjärjestelmien tarjoamat reaaliaikaiset oivallukset antavat johtajille valmiudet tehdä datalähtöisiä päätöksiä. Prosessien seurannan, tehottomien työtapojen tunnistamisen ja tarkkojen tietojen perusteella tapahtuvan toiminnan optimoinnin avulla tehtaat voivat saavuttaa parempia tuloksia ja parantaa kannattavuutta.

Johtopäätös:

Sisätilapaikannusteknologia mullistaa tehtaiden operaatioiden huippuosaamisen. Sen kyky tarjota reaaliaikaista sijaintitietoa laitteista, ihmisistä ja prosesseista tuo lukuisia etuja, kuten lisääntynyt tehokkuus, parannettu turvallisuus, tehokkuuden ja päätöksenteon parantaminen. Kun tehtaat jatkavat tämän muuntautumiskykyisen teknologian omaksumista, ne ottavat merkittäviä askeleita kohti autonomisia toimintoja ja saavuttavat operaatioiden huippuosaamisen nykyisessä kilpailukykyisessä teollisuusmaailmassa.

 

RTLS in Manufacturing pdf

 

Tutustu Iiwarin sisätilapaikannukseen. Kokosimme avuksesi listan teollisuuden tärkeimmistä käytännön haasteista, jotka voidaan ratkaista Iiwari-sisäpaikannusjärjestelmällä.

Kaarina Päivinen

Kaarina Päivinen, Markkinointipäällikkö

Laajapohjainen markkinoinnin ammattilainen, joka innostuu yrityksen strategisesta kehityksestä; miten meidän pitäisi toimia menestyäksemme?

Intohimoinen Brand Guard ja kommunikoinnin sydän, joka ymmärtää yrityksen pulssin.

Featured resources

Terveydenhoito

Tavaroiden ja laitteiden paikkatieto helposti

By Kaarina Päivinen - kesä 6 24

Terveydenhoito

Luotettava ja tehokas hoitajakutsujärjestelmä

By Kaarina Päivinen - touko 16 24

Kaupan ala

Iiwari Store Manager – Miten vähennetään hävikkiä?

By Kaarina Päivinen - maalis 1 24