en
  • Varaa demo

Totea itse paikannuksen tarkkuus – varaa ilmainen 30 min esittely

Demoamme Iiwari Dashboardin avulla kuinka tarkasti Iiwari-paikannusjärjestelmä toimii.

On myös mahdollista ostaa Iiwari Starter Kit omaan testaukseen, jotta paikannuksella kerätyn historiatiedon hyödyt voidaan todentaa visuaalisesti.

Varaa aika esittelyllesi tästä »

Kiitos esittelyn varaamisesta!

Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Takaisin verkkosivulle

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä kaikessa, mikä liittyy yritykseemme tai palveluihimme. Etsimme uusia sovelluskumppaneita, ota rohkeasti yhteyttä, jos voisimme tehdä yhteistyötä! 

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Voit myös varata ajan keskustelulle suoraan tästä »

Yleisissä tiedusteluissa ota yhteyttä info@iiwari.com

Järjestelmän tukeen liittyvät pyynnöt:

Osoite

Kidekuja 2
88610 Vuokatti
Finland

Kartta

Puhelin
+358 50 352 6458

Kiitos yhteydenotosta!

Takaisin verkkosivulle

Paikannus on vaihtoehto valmistavan teollisuuden kellotukseen

By Kaarina Päivinen

Alternative-to-clocking

Asiakkaan suusta kuultua:

”Keskimäärin kerran kuussa tuotannon setup vaihtuu ja silloin kellotetaan! 2 henkilötyöpäivää menee pelkkään tuotannon mittaamiseen kellottamalla! Ja tämä siis toistuu kerran kuussa. Eikä työmäärä jää pelkkään kellottamiseen, vuodessa tämä touhu vie merkittävän osan tuottavasta työajasta. Ja rehellisesti sanottuna, sitä työtä ei oikein kukaan koulutettu henkilö haluaisi tehdä.”  – Suuren valmistavan teollisuusyrityksen prosessipäällikkö

Paikannus on vaihtoehto  kellotukseen valmistavassa teolllisuudessa

Paikannuksen avulla voidaan automaattisesti seurata tuotannon sujuvuutta, työvaiheiden kestoa ja tuotantotilojen layoutin toimivuutta, eikä lyhytaikaista manuaalista tutkimusta, ns. kellottamista, työvaiheiden normaaliajan selville saamiseksi tarvita.

Hyvässä layoutissa käytettävissä oleva tila on hyödynnetty tehokkaasti, työntekijöiden liikkeet on minimoitu ja materiaalivirtaus on sujuvaa.

Jos layoutia joudutaan muuttamaan (esim uuden tuotteen vuoksi), paikannuksen avulla mittaus on helppoa ja muutosten vaikutukset nähdään nopeasti ja näin layoutin optimointi tapahtuu nopeammin. Paikannuksen avulla toteutettu uusi layout mahdollistaa sujuvammat materiaalivirrat, selkeämmät työalueet ja lyhyet liikkumismatkat työpisteillä.

Työajanmittauksilla pyritään läpinäkyvyyteen tuotantovaiheiden “normaalista” kestosta, jotta saadaan tietoa mm. hinnoittelun tueksi. Yksityiskohtaisten käyttötapaustenkin takana on tarve tuotannon kokonaisvaltaiseen tehostamiseen, jonka eri osa-alueita – tuotteiden läpimenoajasta aina bonuspalkkiojärjestelmään tai työvaiheiden kirjaukseen – voidaan tehokkaasti seurata paikannuksen avulla.

Tärkeintä näissä kaikissa on tehdä näkymättömästä näkyvää. Paikannusdata auttaa löytämään näkymättömissä olevat prosessien ongelmat tai tuotannon pullonkaulat. Kun käytössä on vastaansanomatonta dataa, voidaan oikeasti tehdä fiksuja päätöksiä, johtaa datalla.

 

Kellotuksesta tuotannon kokonaisvaltaiseen tehostamiseen

Paikannusta voidaan käyttää tuotannon tehostamiseen, tuotteiden läpimenoajan lyhentämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Tuottavuuden parantamisen tavoittelu ei perustu työtahdin kasvattamiseen, vaan erilaisen hukan poistamiseen. Hukan lajeja on monta, mutta paikannuksen avulla niistä voidaan parantaa ainakin neljää; 

  • tarpeeton kuljettaminen
  • tarpeeton varastointi
  • ylikäsittely (=tarpeettomat työvaiheet)
  • tarpeeton liike

Komponenttien turhaa siirtelyä tulisi välttää prosessien välillä. Tarpeeton kuljettaminen voidaan todentaa paikannusdatalla, kun tuotantotila on jaettu vyöhykkeisiin (työpisteet) ja koneiden sekä työntekijöiden sijainti reaaliaikaisesti on selvillä.

Tarpeetonta varastointia voidaan välttää, kun koko tuotantoprosessi on sujuva ja läpinäkyvä. Myös tarpeettomat työvaiheet, kuten turha odottelu sekä tavaroiden etsiskely voidaan minimoida, kun kaikkien tavaroiden ja henkilöiden paikka ja prosessien vaiheet tiedetään.

Tarpeeton liike, kuten materiaalien siirtely ja työkalujen etsiminen on sellaista, joka ei lisää arvoa asiakkaalle, päinvastoin se lisää kustannuksia ajankäytön kautta. Kaikki tarpeettomat liikkeet tulisi minimoida prosesseista. 

Prosesseihin ja virtauksiin liittyviä kuljetuksia ja liikkeitä on visualisoitu ns. spagettikaavioiden avulla. Spagettikaavion ongelma on epätarkkuus ja arvailu. Paikannuksen avulla saadaan oikeat materiaalivirrat ja ihmisten kulkemat todelliset matkat työpisteillä visualisoitua tarkasti. Paikannuksesta saatavan datan avulla selvitetään, kuinka paljon hukkaa prosessissa syntyy huonon layoutin takia. Tarvikkeiden ja komponenttien optimaalinen sijoittelu ja työntekijöiden liikkumisen seuranta onnistuu helposti paikannuksen avulla.

Paikannus bonuspalkkiojärjestelmän pohjana

Paikannuksen avulla mitattuja työvaiheiden tekoaikoja on myös mahdollista hyödyntää urakkapohjaisen bonuspalkkiojärjestelmän pohjana. Kun tuottavuus kasvaa, yksittäisen tuotteen valmistuskustannukset laskevat. Tehokkaalla tuotantotavalla voidaan säästää iso osa valmistuskustannuksista, vaikka tehokkuudesta maksettaisiinkin työntekijälle bonusta.

Huomioitavaa kuitenkin on, että samoin kuin kellottamalla suoritetuissa työajanmittauksissa, myös paikannuksella mitattaessa pitää ottaa eri työvaiheet huomioon. Pelkkä tuotannon kokonaisaika ei riitä mm. tuotantorakenteeseen pohjautuvan hinnoittelun takia. (Hinta usein muodostuu rakenteessa olevien komponenttien hinnoista, työtuntien määrästä sekä annetusta kateprosentista.)

 

Työvaiheiden automaattinen kirjaus paikannuksen avulla

Myyjien pitää pystyä seuraamaan kuinka hyvin aikaisemmin lasketut ja myydyt työtunnit pitävät paikkansa. Työntekijän manuaalista työvaiheelle leimaamista ei tarvita, kun työntekijän sijaintitieto yhdistettynä tietyn työvaiheen vyöhykkeen läheisyyteen kirjautuu automaattisesti järjestelmään. Paikannus on tarkkaa, ja lisäksi kirjaamiseen voidaan määritellä ehtoja niin, ettei pelkoa vahinkokirjauksesta ole. Työstä riippuen, myös vyöhykkeestä toiseen kulkevilla eri valmistusvaiheessa olevilla komponenteilla/töillä voi olla seurantatagi, jolloin tuotantovastaava voi helposti seurata toteutuneita tunteja, kuka tekee mitäkin työtä/työvaihetta ja mitkä työvaiheet ovat mistäkin työstä valmiina.

Näin paikannusta voidaan käyttää tuotannon tehostamiseen, tuotteiden läpimenoajan lyhentämiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

 

Autamme sinua ymmärtämään, mihin sijaintia käytetään ja miten se voisi parantaa toimitilaasi ja prosessejasi.

Tarjoamme sisätilapaikannukseen tutustumista ilmaisesta esittelystä aina perusteelliseen asiantuntija-arvioon paikannuksen sopivuudesta juuri sinun yrityksellesi.

  1. Tutustu analytiikan mahdollisuuksiin – varaa ilmainen konsultointipalaveri
  2. Totea itse paikannuksen tarkkuus – Varaa ilmainen 20 minuutin esittely.
  3. Testaa paikannusjärjestelmän toimivuutta Iiwari Development Kitin avulla.
  4. Opi asiantuntijoiltamme, kuinka voit parantaa tehokkuutta sijaintitietojen avulla.
Kaarina Päivinen

Kaarina Päivinen, Markkinointipäällikkö

Laajapohjainen markkinoinnin ammattilainen, joka innostuu yrityksen strategisesta kehityksestä; miten meidän pitäisi toimia menestyäksemme?

Intohimoinen Brand Guard ja kommunikoinnin sydän, joka ymmärtää yrityksen pulssin.

Lisää mielenkiintoista luettavaa

Terveydenhoito

Tavaroiden ja laitteiden paikkatieto helposti

By Kaarina Päivinen - kesä 6 24

Terveydenhoito

Luotettava ja tehokas hoitajakutsujärjestelmä

By Kaarina Päivinen - touko 16 24

Kaupan ala

Iiwari Store Manager – Miten vähennetään hävikkiä?

By Kaarina Päivinen - maalis 1 24