en
  • Varaa demo

Totea itse paikannuksen tarkkuus – varaa ilmainen 30 min esittely

Demoamme Iiwari Dashboardin avulla kuinka tarkasti Iiwari-paikannusjärjestelmä toimii.

On myös mahdollista ostaa Iiwari Starter Kit omaan testaukseen, jotta paikannuksella kerätyn historiatiedon hyödyt voidaan todentaa visuaalisesti.

Varaa aika esittelyllesi tästä »

Kiitos esittelyn varaamisesta!

Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Takaisin verkkosivulle

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä kaikessa, mikä liittyy yritykseemme tai palveluihimme. Etsimme uusia sovelluskumppaneita, ota rohkeasti yhteyttä, jos voisimme tehdä yhteistyötä! 

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Voit myös varata ajan keskustelulle suoraan tästä »

Yleisissä tiedusteluissa ota yhteyttä info@iiwari.com

Järjestelmän tukeen liittyvät pyynnöt:

Osoite

Kidekuja 2
88610 Vuokatti
Finland

Kartta

Puhelin
+358 50 352 6458

Kiitos yhteydenotosta!

Takaisin verkkosivulle

Sisätilapaikannus
lisää tuottavuutta

Voit täydentää olemassa olevaa WMS- tai ERP-järjestelmääsi luomalla reaaliaikaisia sijaintitietoja kaikesta tuotantoprosessiisi liittyvästä. Ei enää arvailua, kaikki päätökset perustuvat mitattuun tietoon. Eikä turhautumista loputtoman laitteiden etsiskelyn takia; kaikkien tavaroiden sijainti on koko ajan tiedossa!

Manufacturing indoor positioning

Hanki todellista näkemystä tehokkuuden optimoimiseksi

1

Tuotannon optimointi

Määritä vyöhykkeet, joissa tietty työn vaihe kuitataan ja kokoonpanon valmius ilmoitetaan automaattisesti.

Kun mitataan oikeita asioita, saadaan hyödyllistä tietoa ja kehittämiskohteet osataan korjata välittömästi.
2

Reaaliaikaiset paikkatiedot

Työaikaa ei kulu turhaan etsimiseen: Reaaliaikaiset sijaintitiedot tavaroille, työkaluille ja ihmisille.

Työn tehostuminen vaikuttaa positiivisesti työmotivaatioon.
3

Työturvallisuus

Sisätilapaikannus auttaa ennakoimaan työvoiman tarpeen tarkasti, joten töissä on aina oikea määrä ihmisiä.

Työtapaturmat, kuten trukkien törmäykset, voidaan välttää. Työtaakan ja tapaturmien vähentämisellä on suora vaikutus sairauspoissaolojen määrään.
4

Tuotannon seisokkien vähentäminen

Tuotannon seisokkeja voidaan vähentää, kun raaka-aineet ja komponentit ovat aina valmiina ja oikeassa paikassa ja niiden saapumisesta raportoidaan automaattisesti.
5

Maksimaalinen tehokkuus

Kunkin työvaiheen tarkka kesto tunnetaan, joten tuotannon hidastumisen syy tunnistetaan nopeasti.
Tavoitteena työajan ja työvaiheiden mittaaminen ja niiden keston optimointi.
6

Kulunvalvonta

Kun työntekijöillä on Iiwarin paikannuslaite, tuntikirjanpito päivittyy automaattisesti työntekijän kulkiessa työpaikan ovesta sisään ja ulos.

Eri alueille voidaan määritellä kulkulupia ja hälytys laukeaa välittömästi, jos alueelle tulee asiaton henkilö. Hälytys voidaan antaa myös enimmäismäärälle ihmisiä tietyllä alueella.
Play video

Työkalujen löytäminen

Laitteiden turhaan etsiskelyyn käytetty aika on jo itsessään iso rahallinen menetys. Vaikeammin mitattava, mutta toiminnan kannalta hyvin tärkeä asia on jatkuvasta etsimisestä johtuva henkilöstön turhautuminen ja siitä johtuva työmotivaation lasku.

Kun laitteissa on Iiwarin paikannuslaite, ne löytyvät nopeasti isostakin laitoksesta. Iiwarin sisätilapaikannusjärjestelmä on helppo asentaa vanhaankin rakennukseen. Suhteellisen pieni investointi kannattaa jo pelkästään työtehon ja -motivaation kasvattamisen takia.

Tieto on yrityksille kaikki kaikessa

Tiedonhallinta on mahdollista vain mittaamalla, ja sisäpaikannus mahdollistaa sen.

Iiwarin järjestelmän avulla näet sekä ihmisten että koneiden liikkeen reitit ja nopeudet reaaliajassa. Vältä törmäyksiä, paranna turvallisuutta ja työoloja. Optimoi materiaalivirrat ja tee työstäsi sujuvampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Videolta näet, miten moderni hirsirakennustehdas Salvos hyödyntää sisätilapaikannusta tuotannossaan.

”Olemme tehneet kaikenlaisia kokeiluja alkaen työkalujen värittämisestä työpisteen värin mukaan. Välineet kuitenkin katosivat. Iiwari-järjestelmällä ongelma ratkesi kerralla ja kustannustehokkaasti. Samalla saavutimme mahdollisuuden mitata kokonaistyöaikaa eli vaiheiden kestoa. Nyt kun kehitämme toimintaamme, pystymme automaattisesti mittaamaan, ovatko muutokset menossa oikeaan vai ei.

Toimintaa ja tuotetta on ollut mukava kehittää yhdessä Iiwarin kanssa. Iiwari on kuunnellut hyvin asiakkaiden tarpeita”.

Jeremias Koskelo

Toimitusjohtaja, Salvos

Jeremias Koskelo

Toimitusjohtaja, Salvos

Tuotantovaiheiden keston mittaus

Älykkäässä tehtaassa voidaan paikannuksen avulla seurata automaattisesti tuotannon sujuvuutta, työvaiheiden kestoa ja tuotantotilojen layoutin toimivuutta lyhytaikaisen manuaalisen tutkimuksen, niin sanotun kellotuksen, sijaan.

Kokoonpanolinjalla määritellään vyöhykkeet, joissa vietettyä aikaa mitataan. Näin tiedetään kunkin tuotantovaiheen tarkka kesto sekä eri työvuorojen käyttämä aika kuhunkin tuotantovaiheeseen.

100%

Laitteiden käyttöaste voidaan jopa kaksinkertaistaa käyttämällä sisäpaikannusta niiden sijainnin seuraamiseen.

-40%

Lähes puolet laitteiden hankintakustannuksista voidaan leikata lisäämällä laitteiden käyttöä.

Jopa 20%

Lisää toiminnan tehokkuutta automatisoidun raportoinnin ja tehokkaamman resurssienhallinnan avulla
Play video

Iiwari Asset Manager

Kalibroitavien laitteiden hallinta ja löydettävyys on huomattavan helppoa Iiwari Asset Managerin avulla.

  1. Lue laitetunnus skannerilla. Laitteen tiedot näkyvät näytöllä tietokannasta tai voit lisätä ne manuaalisesti.
  2. Aseta kalibrointipäivämäärä.
  3. Seuraavaksi kalibroitavien laitteiden luettelo helpottaa työn suunnittelua.
  4. Kalibroitavat laitteet näkyvät kartalla, joten ne on helppo löytää.
Play video

Vyöhykehälytys: Osien saapuminen kokoonpanoalueelle

Sijaintitiedot luovat automaattisesti vyöhykehälytyksen, kun kaikki tarvittavat osat ovat saapuneet kokoonpanoalueelle ja kokoonpano voi alkaa. Saat reaaliaikaista tietoa tuotannon vaiheista.

Rakenna älykäs tehdas paikannuksen avulla.

Automaattinen tuntikirjanpito

Kun työntekijöillä on Iiwarin paikannuslaite, tuntikirjanpito päivittyy automaattisesti työntekijän kulkiessa työpaikan ovesta sisään ja ulos. Työajanseurannan mahdollistava järjestelmä on hyvin yksinkertainen. Se on helppo asentaa työpaikan kaikkiin sisäänkäynteihin, eikä erillistä manuaalista kirjaamista enää tarvita.

Pieni investointi kannattaa työtehon ja -motivaation kasvattamisen sekä erityisesti työajanseurannan helpottumisen takia.

RTLS Teollisuudessa

Kokosimme avuksesi listan teollisuuden tärkeimmistä käytännön haasteista, jotka voidaan ratkaista Iiwarin sisäpaikannusjärjestelmällä. Rakenna älykäs tehdas paikannuksen avulla!

Varaa esittely

Demoamme Iiwari Dashboardin avulla kuinka tarkasti Iiwari-paikannusjärjestelmä toimii. On myös mahdollista ostaa Iiwari Development Kit omaan testaukseen, jotta paikannuksella kerätyn historiatiedon hyödyt voidaan todentaa visuaalisesti.

Täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Voit myös varata ajan esittelyllesi tästä »

Kiitos esittelyn varaamisesta!

Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Mielenkiintoista luettavaa

Kaupan ala

Iiwari Store Manager – Miten vähennetään hävikkiä?

By Kaarina Päivinen - maalis 1 24

Terveydenhoito

Paikannus hoivakodissa säästää aikaa

By Kaarina Päivinen - tammi 4 24

Teknologia

Turvallisuus ensin

By Kaarina Päivinen - loka 20 23